Maketuok dabar       

Intelektinė nuosavybė

Bendrosios nuostatos

Visi spaudos paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi išimtinai tik pagal šias Užsakymų vykdymo sąlygas (UVS).

Užsakymo pateikimas prilyginamas sutikimui su toliau pateiktomis sąlygomis ir jų patvirtinimu. Spaudos paslaugas teikia Vykdytojas. Visi toliau pateiktų sąlygų pakeitimai reikalauja rašytinio Kliento ir Vykdytojo suderinimo, sudaromo prieš pateikiant užsakymą, antraip jie yra niekiniai. Jeigu užsakymas pažeidžia įstatymų nustatytą viešąją tvarką, Vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą.


Autorinės teisės

Vykdytojas vadovaujasi išimtinai tik Klientų pareiškimais sprendžiant apie autorių teises. Vykdytojas preziumuoja, kad visos jai persiųstų fotografinių medžiagų autorių teisės priklauso Klientui. Jeigu dėl Kliento pateiktos atitinkamos informacijos Vykdytojo įvykdytas užsakymas pažeidžia trečiųjų asmenų autorių teises, visa atsakomybė už tai tenka Klientui. Tokiu atveju jis įsipareigoja atleisti Vykdytoją nuo bet kokių trečiųjų asmenų pretenzijų ir atlyginti Vykdytojui dėl teisminio nagrinėjimo patirtus nuostolius.


Darbų saugojimas

Vykdytojas neprivalo toliau saugoti įvykdytų spaudos užsakymų medžiagos, kurios Klientas neatsiėmė per 3 mėnesius nuo užsakymo išsiuntimo nurodytu adresu dienos.


Maketuok dabar       

Norite paklausti? info@manofotoknyga.lt  ar tel. 8684 47849